Mời xem file đính kèm:

16.NQ-VNTB_thong qua don tu nhiem cua TVHDQT

17.NQ-VNTB_trieu tap DHCD bat thuong