Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty.
Địa chỉ kinh doanh mới sẽ là:
27 đường số 8, cư xá Bình Thới, phường 8, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Kính thông báo đến Quý cổ đông./.