Mời xem file đính kèm

vtj-cong-bo-viec-ky-hop-dong-voi-cong-ty-kiem-toan-rsm-nam-2018